Jak fungují inteligentní vlákna

Vodivé materiály – Solucel

Existuje dvojí strategie k vytváření elektricky i tepelně

vodivých výrobků a dva typy materiálů, a to kovy a polymery. Tyto materiály se užívají pro oba typy vodivosti. Oba jsou podobné a jsou způsobeny pohybem nabitých částic v materiálech.

První strategie využívá povrchové úpravy s tekutými barvivy (inkousty) a vysokým obsahem kovů, které zajišťují komfort požadovaný pro obleky. S přídavkem mědi, stříbra a uhlíku do povrchových vrstev textilií různých tloušťek, zajišťuje povrchová úprava textilií jejich vhodné fyzikální a elektrické vlastnosti, jaké je třeba pro žádané aplikace.

Druhá strategie využívá vodivých vláken a přízí. Vodivé příze jsou vytvářeny přidáním kovových vláken (stříbro, měď a uhlík), tato strategie je využita u výrobků Solucel.

Proto jsou výrobky lehké, trvanlivé, ohebné a vzhledem k funkčnosti a jednotlivým benefitům výrobků Solucel také cenově dostupné.

Aplikace v inteligentních textiliích Solucel

Dvě z hlavních použití vodivých materiálů jsou elektromagnetické stínění a vedení proudu

a jsou uvedeny dále. Vodivá vlákna omotaná do krytů nebo vložek nabízejí vynikající funkci jako stínící prvky elektromagnetického záření a jeho interference, mají antistatické účinky  a další výhody. Elektrické vodivé materiály jsou také tepelně vodivé a využívají více kovů před polymery. Jsou užívány na sportovní obleky  s přístrojovou technikou a vyžadují minimum tepelné izolace.

Dalším typem vodivých vláken jsou uhlíková vlákna, která jsou ve výrobcích Solucel obsažena taktéž.

Stříbro

Stříbro je součástí všech výrobků Solucel. Zajímavé je také tím, že velmi příznivě působí na náš organismus. Stříbro jako takové má antibakteriální účinky.

Antibakteriální efekt:

  • Stříbro je účinné a bezpečné antibiotikum. Částice stříbra ovlivňují metabolismus buněčného systému bakterií, potlačují jejich dýchání a tím i přežívání. Výrobek tak získává antiseptické a dezodorační (protizápachové) účinky vyplývající z potlačení růstu bakterií a plísní.

Antibakteriální účinek je navíc u výrobků Solucel trvalý a nelze jej odstranit praním.

Komentáře nejsou povoleny.